Klubiga võivad liituda kõik Eestis elavad ja I - XII kl õppivad koolinoored.                                                                                                                        
Klubiga liitumine on suve lõppuni TASUTA! (Edaspidi kuumakse 10.-kr).  Kõik klubi 
                                                                                                            
liikmed saavad tasuta osaleda
ameteid ja ettevõtteid tutvustavatel üritustel,      
                                                                                                            
aitame teil leida tööd suveks.
Saate helistada meie augustis töölehakkaval tasuta 
                                                                                                            
abi ja nõuannde telefonil
. Samuti on võimalik pidada oma sünnipäeva klubi           
                                                                                                            
ruumides, mängida piljardit ja vaadata
filme. Klubi liikmed saavad alati soodustusi 
                                                                                                            
 meie poolt
korraldatavatel üritustel, kursustel, noortepidudel.